Privacy statement Stichting Gemeenschapshuis Overloon (SGO De Pit)


Stichting Gemeenschapshuis Overloon is gevestigd aan 14 Oktoberplein 2, 5825CC te Overloon en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. 

contactgegevens:

Adres      : 14 oktoberplein 2, 5825CC OVERLOON
Telefoon  : 0478-642079

SGO De Pit verwerkt uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken
zijn:

  • Bedrijfs-/verenigingsnaam
  • Adresgegevens
  • Contactpersoon voor- en achternaam
  • Algemeen emailadres bedrijf/vereniging
  • Emailadres contactpersoon
  • Telefoonnummer

 

Doel verwerken persoonsgegevens

SGO De Pit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden ten behoeve van nakoming van de overeenkomst plus 
die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die na overleg worden bepaald. 
Wij zullen u op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover die niet reeds in 
dit Privacystatement zijn genoemd.


1.  SGO De Pit. zal in het kader van de dienst(en) die zij aan de aanvrager levert
        niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor een goede levering van de

        diensten.

2.  SGO DE Pit verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:
        a)  Het leveren van diensten.

        b)  Facturatie 
        c)  U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SGO De Pit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen van
persoonsgegevens die SGO De Pit beheert, loopt gelijk met de overeenkomst die
gesloten is tussen betrokken partijen. 
Dit privacystatement is van toepassing voor de duur van de overeenkomst. Na afloop van de 
overeenkomst draagt SGO De Pit verantwoordelijkheid om alle persoonsgegevens te 
wissen binnen een overeengekomen termijn.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

SGO De Pit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien of aanpassen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekkingvanuwtoestemmingofbezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.


SGO De Pit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de
volgende link: autoriteitpersoonsgegevens


Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

SGO De Pit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via een mail
naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden

SGO De Pit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.